Sunday, September 6, 2009

Харьцуулсан нь ...

Олон үгийн тайлбаргүйгээр хүмүүсийн хамгийн их ашигладаг имэйл үйлчилгээ үзүүлэгч 2 шууданчийн тухай орууллаа.

Нэр: Gmail
Эзэмшигч: Google, USA
Анх хэрэглээнд гарсан: 2004.04.01
Үнэ: Үнэгүй
Багтаамж: 7.5GВ
Файл дамжуулах хэмжээ: 25МВ
Хэл: 52 орны хэл
Дэмждэг броузер: Бүх броузер
IMAP болон POP3-ийг дэмждэг эсэх: IMAP, POP, POP+TLS
Хэрэглэгч нэвтэрч орохгүй удвал хаах хугацаа: 9 сар
Файл шүүх хязгаарлалт. Жнь: .exe , .zip-ийг хуулна гэх мэт: i, exe, zip

Нэр: Yahoo mail
Эзэмшигч: Yahoo
Анх хэрэглээнд гарсан: 1997.10.08
Үнэ: Үнэгүй, Үнэтэй(жилд $19,99)
Багтаамж: Хязгааргүй
Файл дамжуулах хэмжээ: 10MB-20МВ
Хэл: 27 орны хэл
Дэмждэг броузер: IE, Firefox, Google chrome
IMAP болон POP3-ийг дэмждэг эсэх: POP3
Хэрэглэгч нэвтэрч орохгүй удвал хаах хугацаа: 4 сар